3anglefx

Rollover

Rollover znamená predĺženie platnosti futures kontraktu uzavretím pôvodného kontraktu za poslednú dostupnú cenu a otvorením nového kontraktu za aktuálnu trhovú cenu.

Instrument nameRollover date
UKOilExp.31-08-2022
CoffeeExp.22-08-2022
CocoaExp.24-08-2022
SugarExp.29-09-2022
CottonExp.22-11-2022
Poznámka: Rozdiel medzi dvoma kontraktmi bude pripísaný alebo odpísaný prostredníctvom swapov.
Upozornenie na riziko: CFD sú komplexné inštrumenty a pri obchodovaní s týmito inštrumentmi existuje vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 62,34% retailových investorov prichádza o peniaze pri obchodovaní s CFD. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.