3anglefx

Upozornenie na riziko: Rozdielové zmluvy sú komplexné inštrumenty a pri obchodovaní s týmito inštrumentmi existuje vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 80.38% retailových investorov prichádza o peniaze pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu rozdielový zmlúv a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Rollover

Rollover znamená predĺženie platnosti futures kontraktu uzavretím pôvodného kontraktu za poslednú dostupnú cenu a otvorením nového kontraktu za aktuálnu trhovú cenu.

Poznámka: Rozdiel medzi dvoma kontraktmi bude pripísaný alebo odpísaný prostredníctvom swapov.