3anglefx

Upozornenie na riziko: Rozdielové zmluvy sú komplexné inštrumenty a pri obchodovaní s týmito inštrumentmi existuje vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76.87% retailových investorov prichádza o peniaze pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu rozdielový zmlúv a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí.

Časté otázky

O PLATFORME 3ANGLEFX

3angleFX je doména, ktorú prevádzkuje spoločnosť Triangleview Investments Limited, cyperská investičná spoločnosť regulovaná a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) s číslom licencie 384/20 na poskytovanie Investičných služieb:
 • Prijímanie a prenos príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
 • Vykonávanie príkazov v mene klientov
Doplnkových služieb:
 • Úschova a správa finančných nástrojov vrátane ochrany a súvisiacich služieb
 • Úver na jeden alebo viac finančných nástrojov, pričom sa na transakcii zúčastňuje spoločnosť poskytujúca úver
 • Zmluvné služby v súvislosti s poskytovaním investičných služieb.
3angleFX je STP broker. STP je skratka pre Straight Through Processing, čo znamená, že príkazy zákazníkov sa posielajú priamo poskytovateľom likvidity, ako sú banky alebo väčší makléri, bez toho, aby museli prechádzať cez dealing desk. Veľkou výhodou používania maklérov STP je, že maklér STP zarába len pridaním malej provízie alebo prirážkou k spreadu. Na rozdiel od štandardných brokerov, ktorí stoja na zisku zo strát svojich klientov, broker STP dostáva rovnakú maržu bez ohľadu na zisk alebo straty klienta. To tiež znamená, že nedochádza ku konfliktu záujmov. STP brokeri majú väčší prospech, keď ich klienti zarobia na svojich obchodoch, pretože si môžu účtovať vyšší poplatok. CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku finančnej páky. Prevažná väčšina účtov retailových klientov pri obchodovaní s CFD stráca peniaze. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

3angleFX je doména, ktorú prevádzkuje spoločnosť Triangleview Investments Limited, cyperská investičná spoločnosť regulovaná a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC), ktorá ponúka

Investičné služby:

 • Prijímanie a odovzdávanie príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
 • Vykonávanie príkazov v mene klientov

Podporné služby:

 • Úschova a správa finančných nástrojov v prospech klientov vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa hotovosti/kolaterálu
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi s cieľom umožniť mu uskutočniť transakciu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, pričom spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičky sa na transakcii významnejšie podieľa
 • Služby devízového forex trhu, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb

Triangleview Investments Limited je regulovaná podľa cyperského zákona o investičných spoločnostiach (L 87 (I) 2017).

Platforma 3angleFX je prevádzkovaná z Cypru. Cyprus je plnohodnotným členským štátom Európskej únie. Vďaka konkurenčnému daňovému režimu, kvalifikovanej pracovnej sile a prísnym predpisom má Cyprus rastúci finančný sektor, ktorý sa rýchlo stáva miestnou veľmocou.

CySEC (Cyperská komisia pre cenné papiere a burzu) je komisia, ktorá stojí na čele regulácie cyperských finančných trhov. http://www.cysec.gov.cy Zabezpečuje, aby CIF (cyperské investičné spoločnosti) dodržiavali prísne finančné usmernenia v súlade so zákonmi a nariadeniami Cypru a Európskej únie. CySEC je verejný orgán, ktorý kontroluje a reguluje operácie a transakcie vykonávané burzou cenných papierov, členskými spoločnosťami, brokermi a brokerskými spoločnosťami.

Medzi povinnosti CySEC patrí okrem iného:

 • Riadenie a dohľad nad licencovanými spoločnosťami poskytujúcimi investičné služby, kolektívne investičné fondy, investičných poradcov a správcovské spoločnosti podielových fondov,
 • Vykonávanie inšpekcií a ukladanie administratívnych sankcií a disciplinárnych trestov maklérom, brokerským spoločnostiam, investičným poradcom, ako aj iným fyzickým alebo právnickým osobám, na ktoré sa vzťahujú legislatívne predpisy,
 • Udeľovanie prevádzkových licencií investičným spoločnostiam vrátane investičných poradcov, maklérskych spoločností a maklérov.

MiFID (smernica o trhoch s finančnými nástrojmi) je právny predpis EÚ, ktorý reguluje firmy poskytujúce služby klientom spojené s „finančnými nástrojmi“ (akcie, dlhopisy, podielové listy v schémach kolektívneho investovania a deriváty) a miesta, kde sa s týmito nástrojmi obchoduje. Smernica MIFID bola revidovaná smernicou MIFID II, ktorá nadobudla účinnosť v januári 2018, s cieľom zlepšiť fungovanie finančných trhov v súvislosti s finančnou krízou a posilniť ochranu investorov. Smernica MiFID II poskytuje regulačnú harmóniu pre investičné služby vo všetkých členských štátoch pôsobiacich v Európskom hospodárskom priestore.

Spoločnosť 3angleFX, ktorá využíva európsky pas založený na európskom práve pre „voľné poskytovanie služieb“, poskytuje cezhraničné služby v iných členských štátoch EÚ. Okrem toho 3angleFX môže poskytovať investičné služby Južnej Afrike.

My v 3angleFX si uvedomujeme, že bezpečnosť vašich finančných prostriedkov je hlavným záujmom. Uisťujeme vás, že implementáciu a prísne dodržiavanie finančných smerníc – interných aj externých – považujeme za najvyššiu prioritu. V našom systéme sú zabudované špecifické ochranné opatrenia na zabezpečenie efektívneho obchodného zážitku.

Platforma 3angleFX ponúka 2 typy obchodných účtov: Live a Demo. Pre viac informácií o typoch účtov navštívte stránku Účty

Či už ste začiatočník alebo profesionál, platforma 3angleFX poskytuje služby forexovým obchodníkom všetkých úrovní. S viacjazyčnou zákazníckou podporou je 3angleFX flexibilná platforma s výkonnými nástrojmi, ktoré vám pomôžu počas celej vašej cesty k online obchodovaniu.

INFORMÁCIE O ÚČTE

Otvorenie účtu 3angleFX je jednoduché. Stačí kliknúť na registrácia online a vyplniť stránku s osobnými údajmi. Po úspešnom vytvorení účtu budete musieť predložiť overovacie doklady na dokončenie registračného procesu. Tie môžete naskenovať alebo poslať e-mailom. Hneď ako budú vaše dokumenty schválené, budete môcť financovať svoj účet a začať obchodovať. Pred rozhodnutím o obchodovaní by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné ciele, úroveň skúseností a toleranciu rizika. Nemali by ste vkladať viac, ako ste pripravení stratiť. Uistite sa, že plne chápete riziko spojené s plánovaným finančným produktom a v prípade potreby vyhľadajte nezávislé poradenstvo.

Na aktiváciu vášho účtu sú potrebné tieto dokumenty:
 • Farebná kópia platného cestovného pasu alebo iného oficiálneho identifikačného dokladu vydaného úradmi, napríklad občianskeho preukazu (predná aj zadná strana).
 • Doklad o adrese, napríklad účet za komunálne služby alebo výpis z účtu (nesmie byť starší ako 6 mesiacov).

Po registrácii dostanete uvítací e-mail s prihlasovacím odkazom. Skontrolujte si doručenú poštu a prejdite na odkaz. Ak odkaz nefunguje, skúste ho skopírovať a vložiť do adresného riadku webového prehliadača. Ak sa tým problém neodstráni, kontaktujte prosím tím podpory 3angleFX prostredníctvom chatu alebo e-mailu na adrese: support@3anglefx.com.

3angleFX zváži prijatie firemných účtov, avšak firemné účty budú prijaté až po úspešnom absolvovaní prísneho procesu v súlade s pravidlami a zásadami. V prípade záujmu o prihlášku kontaktujte support@3anglefx.com pre bližšie informácie.

Pre viac informácií kontaktujte prosím support@3anglefx.com

Minimálna veľkosť transakcie závisí od obchodovaného nástroja. Viac informácií nájdete v našich Obchodných podmienkach

Ak chcete zmeniť údaje svojho účtu, obráťte sa na svojho Manažéra pre vzťahy s klientmi alebo na člena nášho tímu podpory.
3angleFX si v súvislosti s vaším obchodovaním NEÚČTUJE žiadne provízie ani poplatky. 3angleFX je za svoje služby odmeňovaná prostredníctvom spreadu – rozpätím cien ponuky (bid) a dopytu (ask).
Nie. 3angleFX nespravuje finančné prostriedky svojich klientov, pretože takáto činnosť môže viesť ku konfliktu záujmov. V záujme zachovania 100 % nestrannosti a ochrany záujmov našich klientov nespravujeme ich finančné prostriedky. Počas správy vašich vlastných investícií vám však bude pridelený Manažér pre vzťahy s klientmi, ktorý vám bude pomáhať.
3angleFX neodvádza dane z účtov klientov. Je na zodpovednosti jednotlivých klientov, aby si svoje daňové povinnosti riešili sami v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi.
Všetky otvorené pozície sa automaticky rollujú alebo swapujú na nasledujúci pracovný deň. Tradične sa všetky spotové obchody na FX trhu vykonávajú počas dvoch pracovných dní (počas ktorých sa vysporiada transakcia). Preto, aby sa zabránilo doručeniu obchodu, pozície sa automaticky uzatvárajú na pôvodný deň obchodovania a znovu sa otvárajú na ďalší deň obchodovania. Aby sme našim klientom poskytli čo najväčšiu výhodu, kurzy otvorenia a zatvorenia rolloveru sa zachovávajú rovnaké ako kurz otvorenej pozície. Prémia sa potom pripočíta alebo odpočíta na základe rozdielu úrokových sadzieb medzi oboma obchodovanými menami.
Iba za určitých podmienok (napr. porucha klientskeho terminálu) a iba určité príkazy (zatvorenie, úprava stop loss a take profit). Klient môže zavolať na oddelenie RTO 24 hodín denne od pondelka do piatku. Pracovník RT ponúkne klientovi dve ceny (bid a ask) a klient môže zadať príkaz (príkazy). Pracovník RT obchod potvrdí.

Maximálna veľkosť obchodovanej pozície závisí od obchodovaného nástroja. Viac informácií nájdete v našich obchodných podmienkach.

Klienti 3angleFX môžu obchodovať s finančnou pákou až do 1:30 v závislosti od aktíva, s ktorým chcú obchodovať, a veľkosti obchodu. Páka 1:30 znamená, že klient môže otvoriť pozíciu, ktorá je až 30-násobkom jeho vkladu. Napríklad, ak klient vložil 1 000 USD, bude môcť otvoriť pozíciu v hodnote až 30 000 USD. Vždy je potrebné udržať maržu vo výške minimálne 50 %. Viac informácií o podmienkach obchodovania na platforme 3angleFX a požiadavkách na margin na aktíva nájdete v Pravidlách obchodovania a marže a Obchodným podmienkach.

.
Samozrejme. Platforma WebTrader pošle margin call – oznámenie o výzve na dodatočné ručenie, keď vlastný kapitál vášho účtu klesne na 100 % (alebo menej) marginu potrebného pre vaše otvorené pozície. Ak vlastný kapitál vášho účtu klesne na 50 % požadovaného marginu, platforma uzavrie všetky otvorené pozície.
Vzhľadom na veľmi nízku likviditu (až do odvolania) sa obchodné hodiny začnú v nedeľu o 22:00 GMT a skončia v piatok o 22:00 GMT.

Je dobré si uvedomiť, že obchodovanie s cudzími menami a CFD nesie vysokú mieru rizika a môže viesť k vážnym finančným stratám. Obchodovanie s cudzími menami a CFD nie je pre každého. Vysoká finančná páka a volatilita spojená s obchodovaním na Forexe/CFD znamená, že transakcie môžu viesť k vážnym stratám, ako aj k značným výnosom. Odporúčame obchodovať s maximálnou opatrnosťou a obozretnosťou. Ak potrebujete radu alebo pomoc, neváhajte využiť všetky naše služby a náš vysokokvalifikovaný podporný tím. Na našej webovej stránke máme aj rozsiahlu knižnicu vzdelávacích zdrojov. Poskytujeme tiež základné obchodné nástroje, ako sú príkazy na stop loss, aby sa minimalizovali potenciálne straty. Tieto nástroje však nemôžu eliminovať značnú mieru rizika spojenú s obchodovaním na forex trhu. Viac informácií o rizikách spojených s obchodovaním na Forexe a CFD nájdete na stránke zrieknutie sa rizík.

Cieľom dotazníka je zistiť, či je pre vás obchodovanie s CFD vhodné, a zabezpečiť, aby ste plne pochopili potenciálnu úroveň rizík spojených s obchodovaním s týmto typom produktov. Brokeri sa riadia zákonmi a predpismi, ktoré od nich vyžadujú, aby spracovali identifikáciu a overenie klientov s cieľom monitorovať prebiehajúce obchodné vzťahy klientov v súlade s politikou proti praniu špinavých peňazí. Je potrebné, aby sa tieto informácie overovali, aby sa zabezpečilo, že konanie klienta zodpovedá poskytnutým informáciám a informáciám vyhodnoteným brokerom.
Politicky exponovaná osoba (PEP) je fyzická osoba, ktorá je alebo bola poverená významnou verejnou funkciou, alebo bola poverená významnou verejnou funkciou jej najbližšia rodina/blízki príbuzní alebo osoby známe ako jej blízki spolupracovníci. Príklady PEP: hlavy štátu alebo vlády, politici alebo vedúci predstavitelia politických strán, členovia súdnych orgánov , veľvyslanci, vojenskí funkcionári, vedúci predstavitelia štátnych korporácií alebo medzinárodných organizácií, atď. Ďalšie podrobnosti nájdete v pdf dokumente. Politicky exponovaná osoba PDF

VKLADY A VÝBERY

Minimálna výška vkladu je 100 USD alebo ekvivalent hodnoty v akejkoľvek inej mene pre viacero platobných metód. Základné meny účtu sú USD, EUR a CZK. Pre výbery nie je stanovený žiadny limit. Môžete si vybrať toľko, koľko potrebujete, kedykoľvek to budete potrebovať.
3angleFX spolupracuje s mnohými miestnymi bankami. Môžete si zobraziť kompletný zoznam bánk v oblasti vášho účtu a vybrať si tú, ktorá je pre vás najvhodnejšia.
3angleFX akceptuje širokú škálu platobných metód vrátane:
 • Kreditná/debetná karta (Visa, MasterCard alebo Diners Club)
* Spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou CARDPAY – licencovaným poskytovateľom platobných služieb v oblasti elektronického obchodu, ktorý je autorizovaný a regulovaný Cyperskou centrálnou bankou.
 • Bankový prevod
*Spoločnosť spolupracuje s Astrobank Public Company Limited a SEPAGA E.M.I. LTD. Astrobank Public Company Limited – známa licencovaná úverová inštitúcia, spoločnosť autorizovaná a regulovaná Cyperskou centrálnou bankou. Sepaga – inštitúcia elektronických peňazí (EMI), spoločnosť, ktorá je autorizovaná a regulovaná Cyperskou centrálnou bankou. Úplný zoznam platobných metód nájdete po prihlásení do svojho účtu na stránke vkladov.
3angleFX neúčtuje klientom žiadne poplatky pri vkladaní finančných prostriedkov na ich účty. Odporúčame vám však, aby ste sa informovali vo svojej banke alebo spoločnosti vydávajúcej kreditné karty o prípadných poplatkoch za prevod a/alebo ďalších poplatkoch.
Čas potrebný na to, aby sa finančné prostriedky objavili na vašom účte, sa môže líšiť v závislosti od použitého spôsobu vkladu: 1. čas spracovania kreditnej/debetnej karty je približne 24 hodín (od prijatia), 2. čas spracovania bankového prevodu je približne 1-2 pracovné dni (od prijatia)
Ak chcete vybrať finančné prostriedky, môžete sa prihlásiť do svojho účtu, vybrať záložku „“Výber finančných prostriedkov““ a postupovať podľa pokynov alebo vyplniť formulár žiadosti o výber. Formulár žiadosti môžete tiež naskenovať a poslať e-mailom na adresu: support@3anglefx.com V záujme rýchleho a efektívneho spracovania vašej žiadosti o výber prostriedkov si prečítajte nasledujúce pokyny:
 • Finančné prostriedky môžu byť prevedené priamo na váš bankový účet bankovým prevodom alebo vrátené na vašu kreditnú kartu. Výber je však možné uskutočniť len rovnakým spôsobom, aký ste použili na vklad. Ak ste napríklad vklad uskutočnili pomocou konkrétnej kreditnej karty, vaše prostriedky možno vrátiť len na tú istú kreditnú kartu.
 • Žiadosti o výber sú zvyčajne spracované do jedného pracovného dňa od prijatia všetkých požadovaných dokumentov.
 • Aby ste si mohli vybrať finančné prostriedky z účtu, musíte dodržať požiadavky na margin v prípade, že máte otvorené pozície. Ak požiadate o výber finančných prostriedkov z vášho účtu a my vám nemôžeme vyhovieť bez toho, aby sme uzavreli niektoré z vašich otvorených pozícií, nebudeme môcť vašu žiadosť splniť, kým neuzavriete dostatočný počet pozícií, aby bolo možné uskutočniť výber. Upozornenie: V súlade s medzinárodnými predpismi proti praniu špinavých peňazí môže 3angleFX previesť finančné prostriedky len na bankový účet alebo kreditnú kartu s vaším menom, ktoré boli použité na váš počiatočný vklad. Kópie kreditných kariet by ste mali poskytnúť pri registrácii a mali by byť schválené oddelením dodržiavania pravidiel 3angleFX.
3angleFX si neúčtuje žiadne poplatky za vklad ani výber. Majte však na pamäti, že niektoré banky môžu účtovať poplatky za transakcie. Tieto poplatky 3angleFX nehradí.
Usilovne pracujeme na tom, aby sme zabezpečili správny a efektívny prevod vašich finančných prostriedkov. Schválenie bežných prevodov peňazí trvá približne tri až šesť pracovných dní; upozorňujeme však, že rýchlosť pripísania/odpísania finančných prostriedkov môžu ovplyvniť niektoré špecifické faktory. Tieto faktory zahŕňajú okrem iného konkrétnu službu použitú na prevod/požiadanie o finančné prostriedky. Schválené výbery bankovým prevodom sa postúpia do našej banky v deň ich schválenia a zvyčajne sa z banky odošlú v ten istý deň. Bankové prevody sa zvyčajne uskutočňujú medzi viacerými bankami vo viacerých krajinách, čo môže trvať dlhšie, keďže zahraničné inštitúcie zvyčajne potrebujú na odoslanie finančných prostriedkov niekoľko pracovných dní. Po uskutočnení výberu bankovým prevodom alebo kreditnou kartou počkajte 7 dní, kým sa finančné prostriedky dostanú na váš bankový účet. Upozornenie: V súlade s medzinárodnými predpismi proti praniu špinavých peňazí môže 3angleFX previesť finančné prostriedky len na ten istý bankový účet alebo kreditnú kartu s vaším menom, ktoré boli použité na váš pôvodný vklad. Kópia kreditnej karty by mala byť predložená pri registrácii a schválená oddelením dodržiavania predpisov platformy 3angleFX.
Váš manažér účtu je pripravený pomôcť vám s akýmikoľvek otázkami. Ak chcete získať rýchlu odpoveď, môžete sa obrátiť na svojho Manažéra účtu prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Ak váš Manažér účtu nie je k dispozícii, na vaše otázky vám odpovie náš vysokokvalifikovaný tím podpory. Môžete si byť istí, že vždy je k dispozícii zamestnanec, ktorý sa postará o všetky vaše potreby. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.
Spoločnosť uchováva peniaze klientov v Astrobank (Cyprus) Ltd, overenej bankovej inštitúcii, licencovanej Cyperskou centrálnou bankou.

OTÁZKY OHĽADOM OBCHODOVANIA

3angleFX ponúka 3 obchodné platformy:

 • MetaTrader 5 pro PC
 • Webtrader
 • Mobile Trader

Viac informácií o obchodných platformách nájdete na stránke Obchodné platformy.

Minimálne požiadavky na obchodovanie s 3angleFX: 8GB RAM, štvorjadrový procesor a najnovšia verzia internetového prehliadača (Chrome, Edge, Safari, Firefox).
Margin call – výzva na dodatočné ručenie sa vykoná na úrovni 100 % marginu. Ak dosiahnete margin call, bude vám odporučené zatvoriť niektoré z vašich otvorených pozícií alebo vykonať vklad na posilnenie ručenia vašich súčasných otvorených pozícií. Stop out sa vykoná pri úrovni 50 % marginu. Ak úroveň marginu klesne na 50 %, vaše pozície sa začnú automaticky zatvárať.
Trailing stop je príkaz stop loss, ktorý sa automaticky prispôsobuje rýchlosti pohybu trhu v smere vašej otvorenej pozície. Trailing Stop cena sa doslova „ťahá“ za rastúcimi trhovými cenami, čo vám dáva príležitosť dosiahnuť vyššie zisky a zároveň zaručuje, že ak ceny náhle klesnú, stále ste chránení automatickým príkazom stop-loss. Dôležitá poznámka pre platformu MetaTrader 5: Keďže príkaz Trailing Stop funguje na strane klientského terminálu na rozdiel od príkazov Stop Loss a Take Profit, ktoré fungujú na strane servera, tento príkaz nebude fungovať, ak je klientský terminál zatvorený. Ak je klientský terminál zatvorený, môže byť vykonaný iba príkaz Stop Loss, ktorý bol zadaný príkazom Trailing Stop pred zatvorením terminálu.
Áno. Po prihlásení do obchodnej platformy 3angleFX si môžete prispôsobiť rozloženie platformy podľa svojich osobných preferencií. To umožňuje meniť usporiadanie okien, pridávať grafy a vytvárať nové pracovné plochy.
Stručne povedané, devízový trh, niekedy označovaný ako „Forex“ alebo „FX“, je najväčší a najlikvidnejší finančný trh na svete s denným obratom približne 4 bilióny amerických dolárov. Forexové obchodovanie zahŕňa nákup a predaj meny jednej krajiny za menu inej krajiny. Viac informácií o trhu Forex nájdete na stránke Vzdelávania.
Spread znamená rozdiel medzi predajnou cenou (bid price/selling price) a nákupnou cenou (ask price/buying price). Príklad: ak je ponuka pre pár EUR/USD 1,2910 a dopyt 1,2913, potom je spread 3 pipy.
Pip je skratka pre Price Interest Point. Predstavuje najmenšiu mernú jednotku pre devízové meny.
Príkazy Stop Loss sa používajú na zníženie rizika uzavretím stratového obchodu, keď trh prekročí spúšťaciu hodnotu nastavenú traderom. Platforma 3angleFX vynaloží maximálne úsilie na vykonanie vášho obchodu za vami požadovanú cenu. Keďže však tento príkaz po aktivácii uzavrie váš obchod za najlepšiu dostupnú cenu, príkaz Stop Loss je vystavený gapu v cene na trhu. Z dôvodu absolútnej transparentnosti preto platforma 3angleFX nemôže zaručiť vyplnenie príkazu Stop Loss.
Forexový trh je otvorený na obchodovanie 24 hodín denne, päť dní v týždni. Trh sa otvára v nedeľu večer o 22:00 GMT, keď sa otvárajú ázijské trhy, a končí v piatok večer, keď sa zatvárajú newyorské trhy.
Rollover je prípad, keď sa vyplácajú alebo odpočítavajú úroky z otvorených pozícií. Obchodovanie s menami vždy zahŕňa dve rôzne meny s vlastnou individuálnou úrokovou sadzbou. Keď nakúpite menu, ktorá má vyššiu úrokovú sadzbu ako predávaná mena, bude vám vyplatený úrok. Keď však nakúpite menu s nižšou úrokovou sadzbou ako predávaná mena, zaplatíte úrok a peniaze sa vám z účtu odpočítajú. Rollover sa vzťahuje len na obchody, ktoré zostávajú otvorené do nasledujúceho obchodného dňa (overnight obchody).