3anglefx

Upozornění na riziko: CFD jsou komplexní instrumenty a při obchodování s těmito instrumenty existuje vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 74,48% retailových investorů přichází o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Jak otevřít účet

Postupujte podle návodu a začněte obchodovat s 3angleFX

1. REGISTRACE

2. OVĚŘENÍ

3. VKLAD

KROK 1:

Registrace

Před otevřením účtu u 3angleFX je potřeba vyplnit Registrační formulář. Mějte na paměti, že 3angleFX registruje pouze osoby ze zemí uvedených v seznamu s názvem Povolené země na pravé straně.

Proces registrace a založení účtu 3angleFX začněte vložením emailové adresy a vytvořením hesla. Poté budete dotázán na osobní informace, mezi které patří telefonní číslo, adresa a občanství. V dalším kroku vyplníte informace ohledně daní a finančních možností – vyberete Vámi preferovanou metodu vkladu prostředků, kterou ale budete moct kdykoliv později změnit. Nakonec zodpovíte několik otázek o Vašich předchozích zkušenostech s obchodováním.

Po dokončení registračního procesu obdržíte email, přes který si budete moct účet ověřit.

 

Pokud si nejste jistý, jak odpovědět na následující otázky, kliknutím na odkazy se dozvíte více: 

Povolené země

  • Bulharsko
  • Chorvatsko
  • Dánsko
  • Estonsko
  • Finsko
  • Holandsko
  • Irsko
  • Island
  • Lichtenštejnsko
  • Litva
  • Lucembursko
  • Maďarsko
 • Německo
 • Norsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rakousko
 • Řecko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
KROK 2:

Ověření dokumentů

Po dokončení procesu registrace bude potřeba, abyste předložili své ověřovací dokumenty jedním z níže vypsaných způsobů:

Nahrání dokumentů

Dokumenty nutné k ověření Vašeho účtu také můžete nahrát v Klientské zóně kliknutím na možnost Nahrát dokumenty v menu na levé straně.

Ověření emailem

K tomu, abyste provedl Ověření emailem je potřeba naskenovat a následně odeslat ověřovací dokumenty našemu týmu na [email protected]

Prohlédněte si níže uvedený seznam ověřovacích dokumentů:

Prosíme o poskytnutí kompletní kopie jednoho z dokumentů uvedených v následujícím seznamu:

  • Cestovní pas
  • Občanský průkaz

Ujistěte se, že tyto údaje jsou viditelné a čitelné:

  • Foto
  • Celé jméno
  • Datum narození
  • Datum platnosti
  • Číslo průkazu
  • Celý bezpečnostní pásek (pokud je k dispozici)

Prosíme o poskytnutí čitelné kopie jednoho z dokumentů uvedených v následujícím seznamu:

 • Účet (za vodu, elektřinu, telefon či plyn)
 • Výpis z účtu nebo kreditní karty

Ujistěte se, že tyto údaje jsou čitelné:

 • Vaše celé jméno
 • Adresa bydliště (shodná s adresou uvedenou při registraci)
 • Datum vydání dokumentu (nesmí být starší než 6 měsíců)

Tyto dokumenty bude potřeba poskytnout pouze v případě speciální žádosti:

  • Sekundární průkaz totožnosti
  • Kopie obou stran kreditní karty použité ke vkladu prostředků s viditelnými údaji:

-Jméno klienta

-Datum expirace

-Logo emitenta

-Poslední 4 číslice

-Podpis klienta

   • Doklad o platbě, můžete poskytnout jeden z následujících dokladů:

-Potvrzení transakce z klientovy banky

-Výpis konkrétní transakce z bankovního účtu

-Doklad o platbě obsahovat následující informace:

> Jméno klienta

> Logo banky

> Datum transakce

> Výše vložené částky

> Bankovní číslo účtu Tringleview Investments LTD.

> Bankovní číslo účtu klienta

> IBAN/SWIFT

> Variabilní symbol (Číslo obchodního účtu) 

Klienti, kteří nejsou občany povolených zemí, ale v jedné z těchto zemí mají bydliště, si mohou zaregistrovat účet u 3angleFX.
Každý klient, jehož místo pobytu neodpovídá jeho státnímu občanství na základě dokladu totožnosti, bude muset předložit povolení k pobytu, vízum nebo úřední doklad s následujícími informacemi: 

 • Foto (pokud je k dispozici)
 • Celé jméno
 • Datum narození
 • Datum vypršení platnosti dokumentu (pokud je k dispozici)
KROK 3:

Vklad

Jakmile bude Váš účet úspěšně vytvořen, dokončete proces registrace předložením ověřovacích dokumentů. Ty můžete zaslat faxem, naskenovat a odeslat emailem na [email protected] Jakmile budou Vaše dokumenty ověřeny, budete moct financovat svůj účet a začít obchodovat.

K zobrazení seznamu platebních metod se přihlaste do své Klientské zóny a vyberte si možnost „Moje peněženka“ z menu na levé straně.

Prostudujte si níže popsané metody vkladu:

Bankovní převod

Minimální vklad: $100/100€
Maximální vklad: Není stanoven
Doba zpracování: 2 - 7 pracovních dnů

Kreditní karta

Akceptované kreditní karty: Visa, MasterCard, a Maestro
Minimální vklad: $100/100€
Maximální vklad: Není stanoven
Doba zpracování: Okamžitě