Slovník pojmů

Všechna | A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W X Z
Seznam v současnosti obsahuje 189 jmen
Akcie
Podíl na vlastnictví společnosti a z toho vyplývající aktiva a zisky.

Aktivum
Instrument na základě jehož je vystavěna smlouva. Může to být akcie, dluhopis nebo komodita.

Alokace aktiv
Investiční strategie, která se snaží vybalancovat riziko s přínosem tím, že distribuje instrumenty v portfoliu vzhledem k cílům a averzi vůči riziku obchodníka.

Altcoin
Tento termín označuje kryptoměny s nízkou tržní kapitalizací. Původně tento termín popisoval všechny kryptoměny "alternativní coiny" jiné než bitcoin.

Americký dolar
Měna v USA.

Anonymní obchodování
Obchodníci nemusí doložit svoji identitu při vytváření nabídek na finančních trzích.

Arbitráž
Souběžná koupě a prodej aktiva za účelem zvýšení profitu s minimálním rizikem.

At the Money
Tento termín označuje obchod s nulovou ztrátou a nulovým ziskem.

Aussie
Slangový termín pro měnový pár AUD/USD.

Automatický obchodní systém
Automatizovaný obchodní robot na obchodní platformě, který umožňuje provádět analytické a obchodní procesy s omezeným manuálním dozorem.

Autorizovaný obchodník
Certifikovaná osoba, která se zabývá transakcemi v cizích měnách.

Beze ztrát
To je když obchod nevede ani ke zisku ani ke ztrátě.

Bid (Nabídka)
Prodejní cena konkrétního finančního aktiva.

Big Figure
První dvě nebo tři číslice ceny nebo hodnoty směnného kurzu.

Blockchain
Účetní kniha transakcí uskutečněných v kryptoměnách, které jsou chronologicky zaznamenány.

Blok
Sbírka dat, které definují transakce, které proběhly na určitém místě v určité době. Bloky po svém zveřejnění nemohou být modifikovány, tím pádem jsou propojeny s dalšími bloky a společně tvoří řetězec dat.

Blue Chip
Akcie dobře zavedených společností, které jsou považovány za spolehlivou investici.

Brettonwoodský systém
Dohoda pro mezinárodní měnový systém. Dohoda byla podepsána v roce 1944 v USA:

Britská libra
Slangový výraz pro měnu Spojeného Království, zkráceně pro libru šterlinků.

Býčí trh
Finanční trh, kde ceny aktiv stoupají, což podporuje nákup.

Býk
Investor který věří, že se cena konkrétního aktiva bude zvyšovat a snaží se profitovat na růstu cen akcií.

Cable
Slangový výraz ve forexovém obchodování pro měnový pár GBP/USD (britská libra vs. americký dolar)

CCI
CCI znamená Commodity Channel Index. Tento technický obchodní nástroj je běžně používán pro určení, zda je finanční prostředek překoupen nebo přeprodán.

Čekající pokyn Buy Limit
Příkaz pro koupení cenného papíru za stejnou nebo menší cenu, než je specifikovaná.

Cenný papír
Jakékoli finanční aktivum, které je obchodovatelné.

Centralizace
Jakýkoli systém na který dohlíží důvěryhodné strany, například banky nebo firmy poskytující bankovní služby. Všechny finanční prostředky kromě kryptoměn mají centralizovaný trh.

CFD
CFD znamená Contract for Difference. To je smlouva mezi investorem a investiční institucí. Na konci smlouvy zúčastněné strany smění měnový rozdíl mezi zahajovací a závěrečnou cenou daného finančního instrumentu, kterého se smlouva týká.

Čistý zisk na akcii
Část zisku společnosti je přiřazena každé její kmenové akcii.

CPI (Index spotřebitelských cen)
CPI znamená index spotřebitelských cen. Je to statistické měření, které zkoumá změny v kupní síle dané měny a míry inflace.

Cross Currency transakce
Transakce, která zahrnuje dvě nebo více měn, se kterými se obchoduje zároveň.

Datum ukončení splatnosti
Datum a čas kdy obchod zahrnující nějaký finanční instrument pozbyde splatnost.

DAX
Německý přední akciový index, který se jmenuje Deutsche Aktien Xchange nebo ve zkratce DAX.

Dealing Desk
To je místo, kde obchodník zahajuje transakce.

Decentralizace
Kryptoměny umožnily decentralizaci trhu. Oproti ostatním finančním aktivům kryptoměny nemusí být obchodovány důvěryhodnou stranou.

Deficit
Toto nastává v případě, že závazky (ztráty) převýší aktiva (zisk).

Demo obchodník
Účet který používá virtuální peníze a umožňuje se potenciálnímu investorovi vpravit do obchodování na trhu ještě před investicí reálných peněz.

Depreciace
Ztráta peněžní hodnoty jakéhokoli finančního prostředku vzhledem k trhu.

Derivát
Finanční smlouva s hodnotou odvozenou od podkladového aktiva.

Diskontní sazba
Úroková sazba se kterou centrální banka státu poskytuje úvěry domácím komerčním bankám.

Dividenda
Část firemního zisku pravidelně vyplácená akcionářům.

Dlouhá pozice
Otevření kupní pozice na trhu je označováno jako "dlouhá pozice".

ECN makléř
ECN znamená Electronic Communication Networks. ECN makléř je finanční expert, který používá ECN, aby umožnil klientům bezprostřední přístup na trh.

Evropská centrální banka (ECB)
Evropská centrální banka je zodpovědná za finanční politiku zemí, které přijaly euro jako jejich měnu.

Exotické měny
Exotické měny jsou měny, které jsou méně obchodované než hlavní měny.

Federální rezervní systém
Centrální banka USA zodpovědná za dohled nad finančním systémem země. Je to hlavní finanční instituce světa.

Fiat
Tento termín označuje tradiční měny jako protiklad kryptoměn.

Fibonacci
Běžný technický nástroj používaný analytiky k identifikaci potenciálních hladin podpory a resistence založený na klíčových číslech.

Fill
Výkon provedení transakce na obchodní platformě.

Finanční instrument
Aktivum které je používáno k obchodu. Může to být akcie, dluhopis nebo komodita.

Finanční pákový efekt
Finanční nástroj, který umožňuje investorovi znásobit jejich tržní působení za hranice jeho počátečního kapitálu.

Flat
Popisuje situaci kdy obchodník nemá žádné otevřené pozice na trhu.

Forex
Slangový termín pro devizový trh.

FUD
FUD je zkratka, která znamená strach, nejistotu a pochybnost. Je často užívána obchodníky k popisu negativního rozpoložení ohledně kryptoměn.

Fundamentální analýza
Metoda pomocí které se vyhodnocují související ekonomické, finanční a další kvalitativní a kvantitativní faktory ovlivňující výkon konkrétního finančního prostředku.

Gap
Rozdíl v hodnotě mezi závěrečnou cenou jedné obchodní periody a zahajovací cenou následující obchodní periody.

GTC
GTC znamená Good Till Cancelled - platný až do zrušení. Je to příkaz koupit nebo prodat konkrétní finanční aktivum při konkrétní ceně, a je platný dokud se obchodník nerozhodne jej zrušit.

HDP
HDP znamená hrubý domácí produkt. Determinuje celkovou hodnotu služeb a vyrobených produktů v dané zemi po určitou dobu a je používán jako ukazatel ekonomické výkonnosti země.

Hedging
Strategie používaná ke snížení rizika ztráty při obchodování na finančních trzích.

Hloubka trhu
Četnost otevřených kupních a prodejních pokynů daného měnového páru v určitý okamžik.

Index
Vážený průměr vybraných cen akcií, které jsou použity k měření nějaké sekce akciového trhu. Některé populární indexy jsou NASDAQ. Dow Jones a S&P 500.

Indikátor zpoždění
Statistiky, které se mění až poté, co se trendy v ekonomii již začaly měnit.

Inflace
Progresivní růst cen zboží a služeb v daném státě, což na oplátku snižuje kupní hodnotu měny daného státu.

Intradenní obchodování
Situace kdy pozice na trhu jsou otevřena a zavřena ve stejný den a nejsou držena přes noc.

Japonský jen
Měna v Japonsku.

Jobber
Termín používaný k označení obchodníka, který má v úmyslu získat kumulovaný profit otevíráním a zavíráním krátkodobých pozic.

Kapitálové riziko
Velikost vkladu kterou je investor ochoten riskovat.

Kill
Objednávka, která nemůže být kompletně provedena na trhu, bude zrušena nebo zamítnuta.

Kiwi
Slangový výraz pro novozélandský dolar.

Klouzavý průměr
Technický indikátor používaný k odfiltrování abnormalit, aby se umožnilo zaměření na statistický průměr původní křivky.

Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC)
Americká vládní agentura která reguluje státní průmysl cenných papírů, akciové trhy a elektronické cenné papíry.

Komoditní páry
Zahraniční měnové páry, které korelují s komoditními fluktuacemi na globálních finančních trzích. Těmito třemi páry jsou: USD/CAD, AUD/USD a NZD/USD.

Komodity
Tento pojem označuje suroviny například vzácné kovy, ropu a kávu.

Korelace
Statistický termín používaný pro zavedení vztahu mezi dvěma nebo více nezávislými aktivy.

Kóta
Nejaktuálnější dohoda prodejce a kupce ohledně ceny.

Kotovaná měna
Termín užívaný při obchodování na devizových trzích. Při kotování měnových párů, je to ta druhá měna, kterou porovnáváte s podkladovou měnou.

Krátká pozice
Otevření kupní pozice na trhu je označováno jako "krátká pozice".

Kupní opce
Smlouva, která kupujícímu umožňuje koupit finanční aktivum za uvedenou cenu po určitou dobu. Kupující ovšem není povinen si aktivum koupit.

Kurz
Kurz/měnový kurz je porovnaná cena jedné měny vůči té druhé.

Kvantitativní zmírnění
Metoda užívaná centrálními bankami k podpoře ekonomického růstu. To je prováděno koupí vládních cenných papíru za účelem zvýšení kapitálu a likvidity ve finančních institucích.

Likvidita
Míra do jaké může být aktivum koupeno nebo prodáno bez ovlivnění jeho ceny.

Limit Order
Způsob jak koupit nebo prodat aktivum za danou cenu stejnou nebo lepší.

Lot
Standardní počet jednotek potřebných k obchodování s finančním aktivem determinováný burzou.

Makléř
Osoba která kupuje a prodává finanční aktiva jako prostředník mezi maloobchodními obchodníky a zavedenými finančními kooperacemi.

Margin Call
Podmínka určená makléřem stanovující, že obchodník učiní další vklad, aby nahradil případné ztráty.

Marže
Velikost vkladu nutná k zajištění, aby současné pozice na trhu zůstaly aktivní.

Maržový účet
Účet poskytnutý makléři, který umožňuje investorům koupit vypůjčené prostředky cenného papíru.

Maximální pákový efekt
Největší dostupné množství pákového efektu na počáteční vklad.

Medvěd
Investor který věří, že se cena konkrétního aktiva bude snižovat a pokouší se profitovat na poklesu cen akcií.

Medvědí trh
Finanční trh, kde ceny aktiv klesají, což podporuje prodej.

Měna
Finanční aktivum, se kterým lze obchodovat, často v párech.

Měnový obchod
Směna jedné měny za jinou.

MetaTrader4
Inovativní obchodní platforma použitá k poskytování makléřských služeb obchodníkům týkající se různých finančních aktiv.

Mezibankovní sazba
Úroková sazba půjček, kterou banka nabídne jiné bance.

Mimo peníze
Termín používaný k popisu ztráty v obchodu.

Mimo trh
Výraz který se používá, když se kupní nebo prodejní cena odchýlí od tržní ceny daného aktiva.

Mine and Yours
Terminy užité k popisu úmyslu kupovat nebo prodávat. "Mine" (moje) je použito při nákupu a "yours" (vaše) je použito při prodeji.

Miner/Mining
Práce minerů je udržet blockchainy bezpečné potvrzováním transakcí a časovým označováním záznamů.

Míra nezaměstnanosti
Poměr pracovní síly bez práce.

Monetární politika
Politika ohledně úrokových sazeb a finančních zdrojů uváděna centrální bankou dané země.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Technický indikátor použitý k determinaci tržního trendu.

Na penězích
Fráze používána k vyjádření toho, že obchodník profituje.

Nabídka
Cena stanovena prodejcem za kterou je ochoten prodávat.

NASDAQ
Největší elektronická burza v USA.

Net pozice
Hodnota pozice po odečtení ceny počáteční investice.

News Trader
Obchodník který zakládá svá investiční rozhodnutí na celosvětových oznámeních, které ovlivňují trh.

NFP
Znamená Non Farm Payroll. Měsíční zpráva zhotovena Ministerstvem práce v USA, která je použita k determinaci stavu trhu práce nepočítaje farmáře.

Noise
Abnormality na trhu, které ztěžují koncentraci na statistické průměry, které vedou k obchodním rozhodnutím.

NOK
Měnový symbol norské koruny.

NYSE
Newyorská burza

NZD
Měnový symbol novozélandského dolaru.

Obchodní bilance
Rozdíl v hodnotě mezi státním dovozem a vývozem za určitou dobu.

Obchodní platformy
Software používaný investory k obchodování s forexy.

Obchodník
Osoba která investující na trzích.

One Cancels the Other Order (OCO)
Dvě transakce odeslány ve stejný čas kde ukončení jedné automaticky zruší tu druhou.

Opce
Příležitost ale ne povinnost vykonat obchod zahrnující aktivum.

Oscilátory
Technický analytický nástroj používající indikátor, který fluktuuje mezi překoupenou a přeprodanou hladinou, a je používán k vyjádření kupních a prodejních signálů.

Otevřený pokyn
Aktuální pozice která běží na trhu, dokud se ji obchodník nerozhodne uzavřít.

Overnight Position
Pozice která je zachována do nadcházejícího obchodního dne.

Overtrading
Riskantní zvyk účastnění se příliš mnoho obchodů bez dostatečné přípravy.

Peněženka
Místo kde jsou kryptoměny uchovány. Existuje pět typů krypto peněženek: softwarové peněženky, mobilní peněženky, internetové peněženky, papírové peněženky a hardwarové peněženky.

Peněžní převod
Proces převodu peněz elektronicky z jedné finanční instituce do jiné.

Peněžní trh
Segment finančního trhu, který zahrnuje transakce týkající se finančních aktiv s rychlou splatností a vysokou likviditou.

PIP
Znamená Percentage In Point. Je to nejmenší jednotka míry užívána v obchodování s forexy k determinaci směnných kurzů mezi několika měnami.

Platební bilance (BOP)
Záznam, který sleduje transakce státu za určitou dobu.

Platforma
Systém užívaný k výkonu obchodů poskytovaný makléřskou firmou.

Počáteční marže
První vklad který zákazník provede, který následně determinuje jejich maximální obchodní velikost.

Podhodnocení
Pokud směnný kurz nepřekročí kupní sílu, je označen za podhodnocený.

Podkladová měna
Termín užívaný při obchodování devizovém trhu. U kotování měnových párů je to ta první měna, proti které směňujete druhou/kotovanou měnu. Příklad: EUR/USD - euro je pokladová měna a americký dolar je kotovaná měna.

Pohyblivý Stop Loss
Schopnost automaticky upravit limitní cenovou hladinu, aby byla blíže příznivé tržní ceně.

Pokyn
Žádost na makléře aby vykonal obchod finančního instrumentu za stanovenou cenu.

Poměr cena zisk (P/E)
Poměr užívaný k ohodnocení společnosti porovnáním její současné ceny akcií s čistým ziskem na akcii.

Poptávková cena
Nejnižší cena za kterou je prodejce ochoten finanční aktivum prodat. Známé také jako nabídka.

Požadavek počáteční marže
Minimální hodnota vkladu pro otevření pozice.

Právní zástupce
Osoba autorizovaná provádět transakce na finančních trzích jménem obchodníka.

Principiální hodnota
Počáteční kapitál který obchodník investuje do obchodů na finančním trhu.

Privátní klíč
Elektronický podpis používaný k odemknutí kryptoměnové peněženky a podepsání transakcí.

Provize
Poplatek placen makléřské firmě, která umožnila transakci.

Pump and Dump
Proces inflace hodnoty aktiva koupí velké kvantity ve víře, že ostatní učiní to stejné. Poté původní kupce prodá svá aktiva a doufá, že bude profitovat z nafouknuté ceny.

Put opce
Dohoda, která prodejci umožňuje prodat finanční aktivum za danou cenu během konkrétní doby. Prodejce ovšem není povinen prodat dané aktivum.

Rabata
Část úroku nebo dividend z aktiva která je vrácena investorovi na konci obchodu.

Realizační cena
Hodnota aktiva když je koupeno nebo prodáno.

Relativní index síly (RSI)
Technický indikátor který měří zda byl finanční instrument překoupen nebo přeprodán.

Rezistence
Cena kde finanční aktivum vrcholí předtím, než se vícero investorů rozhodne aktivum prodat.

Risk Management
Jedna nebo více strategií použity k redukování finančního rizika během obchodování na finančních trzích.

Robot
Software který ukazuje kdy otevřít nebo zavřít pozici na trhu.

Rollover
Proces výměny smlouvy po splatnosti za novou smlouvu. Rozdíl mezi cenami těchto dvou smluv je upraven.

Satoshi
Ekvivalentní osmému desetinnému místu. Je to nejmenší jednotka bitcoinu.

Scalping
Strategie používaná obchodníky, kteří provádí mnoho krátkodobých obchodů a chtějí zvýšit své zisky vícero malými přírůstky, které se mohou naskládat.

SEC
Zkratka pro Vládní komisi pro regulaci prodeje cenných papírů v USA

Sell Limit pokyn
Proces omezení ceny během obchodu.

Sell Stop
Pokyn kde se limitní příkaz stane tržním příkazem, jakmile klesne pod současnou tržní cenu.

Skupina Světové Banky
Podpůrná organizace která nabízí své technické a finanční poradenství rozvojovým zemím po celém světě.

Slippage
Cenový rozdíl mezi vystavenou hodnotou aktiva a přesnou hodnotou během obchodu.

Sloupcové grafy
Běžný diagram užíván ke zkoumání pohybu ceny měnových párů.

Spojnicový graf
Série úseček spojující několik hladin cen za určitou dobu.

Spot
Uvažování hodnoty momentálního data a prodej za tuto cenu s vyúčtováním v následujících dvou dnech.

Spotová cena
Momentální cena aktiva za kterou ho je možné koupit nebo prodat na trhu.

Spread
Rozdíl v hodnotě mezi poptávanou cenou a nabízenou cenou finančního aktiva.

Šterlink
Název pro britskou libru (GBP) jinak nazýván libra šterlinků.

Stochastic
Oscilující indikátor, který se používá k determinaci změny ceny finančního aktiva z jedné uzavírací periody na další.

Stop Loss pokyn
Pokyn udělen makléřem za účelem omezení ztráty investora tím, že investor prodá, když cenný papír dosáhne určité hodnoty.

Stop-Buy
Pokyn ke koupi když je hodnota měny nad současným trhem.

SWAP
Proces výměny hodnoty aktiv jednoho investora s aktivy jiného investora.

Take Profit
Typ limitního příkazu který determinuje specifickou cenu k uzavření otevřené pozice za účelem zisku.

Technická analýza
Studování předešlých tržních dat za účelem ovlivnění budoucnosti finančních instrumentů.

Transakce
Proces výměny zboží, služeb a finančních prostředků mezi kupcem a prodejcem.

Transakční termín
Moment kdy se obchodování s aktivy uskuteční

Trend
Obecný směr trhu.

Tržní cena
Současná cena finančního aktiva obchodovaného na trhu.

Tržní riziko
Potenciální riziko ztráty při investování do konkrétního aktiva.

Tvůrce trhu
Makléřská firma, která kupuje a prodává finanční aktiva, aby trhům poskytla likviditu.

Úroková sazba
Poplatek placen za půjčku peněz. Úrokové sazby fluktuují, jelikož jsou ovlivněny Centrálními bankami a inflací.

Uvádějící makléř
Makléř s přímým vztahem ke klientovi, který ale deleguje transakce a obchoduje s jiným makléřem.

Value Date
Termín závěrečného vyrovnání ustanoven stranami, kterých se finanční dohoda týká.

Variační marže
Dodatečné peníze potřebné pro náhradu ztrát když makléřův zůstatek klesne pod požadované minimum.

Vedoucí indikátor
Statistiky, které pomáhají předvídat trendy ekonomického výkonu v dané zemi.

Veřejný klíč
Kryptoměnový kód poskytnutý při požadavku platby.

Volatilita
Měřítko použité k popisu fluktuace ceny finančního prostředku za určitou dobu.

Výnos
Zvýšení peněžní hodnoty jakéhokoli finančního prostředku vzhledem k trhu.

Výnosová křivka
Užitím grafu je ukázat korelaci mezi úrokovou sazbou a splatnost dluhového aktiva pro obchodníka.

Výplata
Celkový zisk z úspěšného obchodu.

Whipsaw
Ostrý pohyb ceny následován prudkým úpadkem.

X
Popisující vzájemný fond, toto je akciový symbol NASDAQ.

XAG
Měnový symbol pro vzácný kov - stříbro. Stříbro může být obchodováno na finančních trzích a většinou si drží vysokou cenu.

XAU
Měnový symbol pro zlato.

XAU/USD
Kurz zlata (XAU) vůči americkému dolaru (USD) může být sledován online a neustále se mění.

XE
Znamená Xpress Engine. Prominentní finanční stránka která poskytuje užitečné nástroje obchodníkům.

ZAR
Měnový symbol pro jihoafrický rand.

Zero-Bound
Když úrokové sazby téměř dosáhnu nula procent, stane se pro centrální banky obtížné změřit rozmach ekonomie.