3anglefx

Upozornění na riziko: CFD jsou komplexní instrumenty a při obchodování s těmito instrumenty existuje vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 74,48% retailových investorů přichází o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Časté otázky

O platformě 3angleFX

3angleFX je doména provozovaná kyperskou investiční společností Triangleview Investments Limited regulovanou a licencovanou Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC) s licenčním číslem xxx/xx pro poskytování Investičních služeb:
 • Příjem a přenos pokynů spojených s jedním nebo více finančními instrumenty
 • Provedení pokynů jménem klientů
Vedlejších služeb:
 • Úschova a administrace finančních instrumentů včetně jejich ochrany a příbuzných služeb
 • Poskytnutí úvěrů na jeden nebo více finančních instrumentů, přičemž společnost poskytující úvěr se účastní transakce
 • Služby směny cizích měn ve spojení s poskytováním investičních služeb.
Platforma 3angleFX je STP broker. STP znamená Straight Through Processing (přímočaré zpracování), což znamená, že zákazníkovy pokyny jsou odeslány přímo poskytovatelům likvidit, což jsou například banky nebo větší brokeři, bez nutnosti průchodu přes dealing desk. Velkou výhodou v používání STP brokerů je, že jediný způsob jak STP broker vydělává peníze je přidáním malého poplatku nebo zvýšením spreadu. Oproti standardním brokerům, kteří vydělávají na klientových ztrátách, dostává STP broker stejné ohodnocení nezávisle na výdělku či ztrátě klienta. To také znamená, že neexistuje žádný střet zájmů. STP brokeři profitují více, když jejich klienti na svých obchodech vydělávají, neboť pak si mohou účtovat vyšší poplatek.
3angleFX je doména provozovaná kyperskou investiční společností Triangleview Investments Limited regulovanou a licencovanou Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC) pro poskytování Investičních služeb:
 • Příjem a přenos pokynů spojených s jedním nebo více finančními instrumenty
 • Provedení pokynů jménem klientů
Vedlejších služeb:
 • Úschova a administrace finančních instrumentů včetně jejich ochrany a příbuzných služeb jako například hotovostní/záruční správa
 • Poskytnutí úvěrů investorovi k umožnění provést transakci týkající se jednoho či více finančních instrumentů, přičemž společnost poskytující takovýto úvěr má na transakci větší účast
 • Služby směny cizích měn ve spojení s poskytováním investičních služeb
 • Finanční analýza či jiné formy obecného doporučení v souvislosti s následujícími finančními instrumenty:
 1. Převoditelné cenné papíry
 2. Instrumenty peněžního trhu
 3. Jednotky a závazky kolektivních investic
 4. Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné kontrakty derivátů spojené s cennými papíry, měnami, úrokovými sazbami a výnosy či jinými derivátovými instrumenty, finančními indexy nebo finančními hodnotami, které mohou být vypořádány fyzicky nebo v hotovosti.
 5. Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné kontrakty derivátů spojené s komoditami, které musí být vypořádány v hotovosti, nebo mohou být vypořádány v hotovosti podle volby jedné ze stran jiné než z důvodu běžné či jiné terminační události
 6. Opcie, futures, swapy a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa dajú fyzicky vysporiadať za predpokladu, že sú obchodované na regulovanom trhu a/alebo na MTF.
 7. Opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné kontrakty derivátů spojené s komoditami, které mohou být fyzicky vypořádány v případě, že jsou obchodovány na regulovaném trhu, MTF nebo/a OTF.
 8. Opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné kontrakty derivátů spojené s komoditami, které mohou být fyzicky vypořádány, nejsou jinak zmíněny v bodě 6 této sekce a nejsou pro komerční účely, které mají charakteristiky jiných derivátových finančních instrumentů vzhledem k tomu, zda jsou mimo jiné zúčtovány a vypořádány skrze uznávané zúčtovací banky nebo jsou předmětem běžných maržových callů.
 9. Derivátové instrumenty pro převod kreditního rizika
 10. Finanční kontrakty na vyrovnání rozdílů
 11. Opce, futures, swapy, dohody o forwardových sazbách a jakékoli jiné kontrakty spojené s klimatickými proměnnými, sazby přepravy či rychlost inflace nebo jiné oficiální ekonomické statistiky, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti podle volby jedné ze stran jiné než z důvodu běžné či jiné terminační události stejně jako jakékoli jiné derivátové kontrakty spojené s aktivy, právy, obligacemi, indexy a hodnotami nezmíněné jinak v této Sekci, které mají charakteristiku jiných derivátových finančních instrumentů vzhledem k tomu, zda jsou mimo jiné obchodovány na regulovaném trhu, MTF nebo OTF, jsou zúčtovány a vypořádány skrze uznávané zúčtovací banky či jsou předmětem běžných maržových callů.
Společnost Triangleview Investments Limited je regulována zákonem Kyperských investičních firem (L 87 (I) 2017).
Platforma 3angleFX je provozována z Kypru. Kypr je řádným členským státem Evropské unie. Díky jeho soutěživému daňovému režimu, kvalifikované pracovní síle a přísným regulacím má Kypr rostoucí finanční sektor, z něhož se rychle stává místní velmoc.
CySEC (Kyperská komise pro cenné papíry a burzu) je komisí v čele regulace kyperských finančních trhů. http://www.cysec.gov.cy Zajišťuje, aby CIF (Kyperské investiční firmy) dodržovaly přísné finanční směrnice v souladu se zákony a regulacemi Kypru a Evropské unie. CySEC je veřejným orgánem, který kontroluje a řídí operace a transakce provedené na burze, členskými společnostmi, brokery a brokerskými společnostmi. Povinnosti CySEC zahrnují, ale nejsou omezeny na:
 • Řízení a kontrolování licencovaných společností investičních služeb, kolektivních investičních fondů, investičních konzultantů a společností spravující vzájemné fondy,
 • Provádění inspekcí a uvalování administrativních sankcí a disciplinárních trestů brokerům, brokerským firmám, investičním konzultantům stejně tak jako jakýmkoli jiným fyzickým či právnickým osobám, které podléhají legislativním nařízením,
 • Udělování provozních licencí investičním firmám včetně investičních konzultantů, brokerským firmám a brokerům.
MiFID (směrnice o trzích finančních instrumentů) je evropská směrnice, která reguluje společnosti, které poskytují zákazníkům služby spojené s „finančními instrumenty“ (akcie, dluhopisy, jednotky systémů kolektivního investování a deriváty), a místa, kde jsou tyto instrumenty obchodovány. MiFID byla revidována a nahrazena MiFID II, která vstoupila v platnost v lednu 2018 pro zlepšení funkce finančních trhů během finanční krize a pro posílení ochrany investora. MiFID II poskytuje regulační harmonii pro investiční služby napříč členskými státy působící v evropské hospodářské oblasti.
My v 3angleFX si uvědomujeme, že zabezpečení vašich prostředků je hlavním zájmem. Buďte ujištěni, že považujeme implementaci a přísné dodržování finančních směrnic – jak interních tak externích – za nejvyšší prioritu. V našem systému jsou zabudovány specifické ochranné prvky pro zajištění efektivního obchodního zážitku.

Platforma 3angleFX nabízí 3 typy obchodních účtů: Start, Smart a Pro. Prosím navštivte stránku Účty pro zjištění bližších podrobností o typech účtů.

Ať už jste začátečník nebo profesionál, platforma 3angleFX poskytuje služby všem úrovním forexových traderů. S vícejazyčnou zákaznickou podporou 24/5 je 3angleFX flexibilní platformou s mocnými nástroji, které vám budou pomáhat po celou dobu vašeho online obchodování.

Informace o účtu

Založení účtu na platformě 3angleFX je jednoduché. Jednoduše klepněte na registrovat online a vyplňte stránku s vašimi osobními údaji. Jakmile je váš účet úspěšně vytvořen, musíte nám zaslat potvrzovací dokumenty k dokončení registračního procesu. Ty mohou být zaslány faxem nebo ofoceny a zaslány emailem. Jakmile budou vaše dokumenty schváleny, budete moci vložit na účet peníze a začít obchodovat.

Pro aktivaci vašeho účtu jsou vyžadovány následující dokumenty:
 • Barevná kopie platného cestovního pasu nebo jiného úředního identifikačního dokladu vydaného státními orgány, jako třeba občanský průkaz (přední a zadní strana).
 • Dokument potvrzující adresu, jako je účet za elektřinu nebo bankovní výpis (nesmí být starší než 6 měsíců).

Po registraci obdržíte uvítací email s potvrzovacím odkazem. Prosím podívejte se do vaší pošty a následujte odkaz. Pokud potvrzovací odkaz nefunguje, prosím vyzkoušejte jej zkopírovat a vložit do adresního řádku vašeho webového prohlížeče. Pokud toto problém neodstraní, prosím kontaktujte tým podpory 3angleFX skrze chat nebo email na: [email protected].

3angleFX zváží přijetí korporátních účtů, ovšem korporátní účty budou přijaty pouze po úspěšném podstoupení přísného procesu v souladu s pravidly a zásadami. Pokud máte zájem o přihlášení, prosím kontaktujte [email protected] pro bližší podrobnosti.

Pro více informací, kontaktujte prosím [email protected]

Minimální velikost transakce záleží na instrumentu, se kterým obchodujete. Pro více informací se prosím obraťte na naše Obchodní podmínky.

Pro změnu údajů o vašem účtu prosím kontaktujte vašeho Manažera klientských vztahů nebo člena našeho týmu podpory.
3angleFX si NEÚČTUJE žádnou provizi nebo poplatek v souvislosti s vašim obchodováním. 3angleFX dostává kompenzaci za své služby díky Bid/Ask spreadu.
Ne. 3angleFX nespravuje prostředky svých klientů, neboť takováto činnost může vytvořit střet zájmů. Abychom zachovali 100 % nestrannost a udrželi zájem našich klientů, nespravujeme jejich prostředky. Nicméně během vaší správy vašich vlastních investic vám bude přidělen Manažer klientských vztahů, který vám bude pomáhat.
3angleFX neodpočítává daně z klientských účtů. Klienti jsou sami zodpovědní za své daňové povinnosti vzhledem k místním zákonům.
Všechny otevřené pozice jsou automaticky rollovány nebo swapovány do dalšího pracovního dne. Běžně jsou veškeré spotové obchody na FX trhu provedeny za dobu dvou pracovních dnů (po níž se odehraje doručení transakce). Z toho důvodu pro vyhnutí se doručení obchodu jsou pozice automaticky uzavřeny pro původní obchodní datum a jsou znovu otevřeny v následujícím obchodním datu. Pro poskytnutí maximální výhody našim klientům jsou sazby otevření a zavření u rolloveru stejné jako sazba při otevření pozice. Následně je přičtena nebo odečtena dodatečná částka v závislosti na rozdílu úrokové sazby mezi dvěma obchodovanými měnami.
Pouze v určitých případech (např. při poruše klientského terminálu) a pouze některé pokyny (close, úprava pokynu stop loss a take profit). Klient může zavolat na oddělení RTO, které je k dispozici 24 hodin denně od pondělí do pátku. Pracovník RT nabídne zákazníkovi dvojí cenu (bid a ask) a zákazník může umístit schválené pokyny. Pracovník RT obchod potvrdí.

Maximální velikost obchodu závisí na instrumentu, s nímž obchodujete. Pro více informací se prosím obraťte na naše Obchodní podmínky.

Klienti 3angleFX mohou obchodovat s využitím páky až 30:1 v závislosti na aktivu, s nímž si přejí obchodovat a na velikosti obchodu. Páka 30:1 znamená, že klient může otevřít pozici, která je až 30 krát větší než velikost jeho vkladu. Pokud například klient vložil $1 000, bude moci otevřít pozici v hodnotě až $30 000. Minimálně 50 % marže musí být udržena ve všech případech. Pro více informací o obchodních podmínkách platformy 3angleFX a maržových požadavcích pro aktiva se prosím obraťte na Pravidla pákového efektu a marží a Obchodní podmínky.

Samozřejmě. Platforma WebTrader odešle oznámení maržového callu, jakmile kapitál vašeho účtu klesne na 100 % (nebo méně) marže vyžadovaných vašimi otevřenými pozicemi. Pokud klesne kapitál vašeho účtu na 50 % požadované marže, pak platforma uzavře všechny otevřené pozice.
Kvůli velice nízké likviditě (až do dalšího oznámení) budou obchodní hodiny začínat v neděli v 22:00 GMT a končit v pátek v 22:00 GMT.

Je dobré mít na paměti, že obchodování s cizími měnami a CFD s sebou nese vysokou míru rizika a může tak vyústit ve vážnou finanční ztrátu. Obchodování s cizími měnami a CFD není určeno pro každého. Vysoká míra páky a volatility spojená s Forex/CFD obchodováním znamená, že transakce mohou vyústit ve vážné ztráty stejně tak jako ve značné výnosy. Doporučujeme obchodovat s maximální obezřetností a opatrností. V případě potřeby rady nebo pomoci neváhejte plně využít našich služeb a našeho vysoce kvalifikovaného týmu podpory. Dále máme na našich webových stránkách obsáhlou knihovnu výukových zdrojů. Pro minimalizaci potenciálních ztrát také poskytujeme esenciální obchodní nástroje jako jsou například pokyny stop loss. Tyto nástroje ovšem nemohou odstranit značnou míru rizika spojenou s forexovým obchodováním. Pro více informací ohledně rizik spojených s Forex a CFD obchodováním se prosím obraťte na stránku zřeknutí se rizika.

Dotazník je koncipován pro vyhodnocení, zda je obchodování s CFD pro vás vhodné a pro ověření, že jste plně porozuměli potenciálním úrovním rizika spojených s obchodováním s těmito typy produktů. Brokeři podléhají zákonům a regulacím, čímž jsou nuceni zpracovat identifikaci a ověření klientů za účelem monitoringu probíhajících obchodních vztahů klientů v souladu se zákony proti praní špinavých peněz. Tyto informace musí být ověřeny pro zajištění souladu akcí klienta s poskytnutými informacemi a informacemi vyhodnocenými brokerem.

Politicky exponovaná osoba (PEP) je fyzická osoba, která je a nebo byla pověřená významnou veřejnou funkcí, nebo byla pověřena významnou veřejnou funkcí její nejbližší rodina/blízcí příbuzní anebo osoby známé jako její blízcí spolupracovníci. Příklady PEP: hlavy státu nebo vlády, politici nebo vedoucí představitelé politických stran, členové soudních orgánů, velvyslanci, vojenští funkcionáři, vedoucí představitelé státních korporací nebo medzinárodních organizací, atd.
Další podrobnosti najdete v pdf dokumentu.

Politicky exponovaná osoba PDF

Vzhledem k novým předpisům Spojených států amerických musí veškeré zahraniční finanční instituce („“FFI““) dodržovat daňový zákon Foreign Account Tax Compliance Act („“FATCA““). V souladu s FATCA jsme i my, Triangleview Investments Limited („“Společnost““) jako FFI, povinni oznámit informace o vztahu k daňovým rezidentům Spojených státu amerických. Všechny tyto osoby nás budou muset odpovídajícím způsobem informovat, abychom mohli dodržovat předpisy FATCA. Další podrobnosti naleznete v PDF dokumentu.

Vklady a výběry

Minimální suma vkladu je 100 USD nebo ekvivalent hodnoty v jakékoliv jiné měně. Základní měny účtů jsou USD, EUR a CZK. Pro výběry nejsou stanoveny žádné limity. Můžete si vybrat tolik, kolik potřebujete, kdykoliv to budete potřebovat.

Platforma 3angleFX podporuje mnoho místních bank. Můžete si prohlédnout kompletní seznam bank ve vaší oblastí a zvolit si tu, která vám nejlépe vyhovuje.

3angleFX přijímá širokou škálu platebních metod včetně:
 • Kreditní/debetní karta (Visa, MasterCard nebo Diners Club)
* Společnost spolupracuje s CARDPAY – licencovaná e-komerce, poskytovatel platebních služeb, společnost autorizovaná a regulovaná Kyperskou centrální bankou.
 • Bankovní převod
* Společnost spolupracuje s Astrobank Public Company Limited a SEPAGA E.M.I. LTD. Astrobank Public Company Limited – známá licencovaná úvěrová instituce, společnost autorizovaná a regulovaná Kyperskou centrální bankou. Sepaga – instituce elektronických peněz (tzv. EMI), společnost autorizovaná a regulovaná Kyperskou centrální bankou. Pro kompletní seznam platebních metod se přihlaste do Vašeho účtu a přejděte na stránku vkladů.
3angleFX neúčtuje klientům žádné poplatky při jejich vkladu prostředků na své účty. Nicméně doporučujeme se obrátit na vaši banku nebo společnost poskytující kreditní karty pro jakékoli převodní poplatky a/nebo dodatečné poplatky.
Doba po které se prostředky objeví na vašem účtu se může lišit vzhledem k použité metodě vkladu: 1. Doba zpracování kreditních/debetních karet je přibližně 24 hodin (od momentu přijetí), 2. Doba zpracování vkladů bankovním převodem je přibližně 1 – 2 pracovní dny (od momentu přijetí)
Pro výběr vašich prostředků se stačí přihlásit do vašeho účtu, přejít na kartu „Výběr prostředků“ a následovat instrukce, nebo vyplnit formulář pro žádost o výběr. Můžete žádost ofotit a zaslat ji na email: [email protected] Pro zpracování vaší žádosti o výběr rychlým a efektivním způsobem se prosím obraťte na následující pokyny:
 • Prostředky mohou být převedeny přímo na váš bankovní účet bankovním převodem nebo vráceny na vaši kreditní kartu. Nicméně výběr může být proveden pouze stejnou metodou, jež byla použita při vkladu. Pokud jste například vložili prostředky za pomocí konkrétní kreditní karty, mohou být vaše prostředky vráceny pouze na tu stejnou kreditní kartu.
 • Žádosti o výběr jsou většinou zpracovány během jednoho pracovního dne po přijetí veškeré požadované dokumentace.
 • Pro výběr prostředků z vašeho účtu musíte splňovat maržové požadavky, pokud máte otevřené pozice. Pokud podáte žádost o výběr prostředků z vašeho účtu a my nebudeme moci vyhovět požadavkům bez uzavření některých vašich otevřených pozic, nebudeme moci vyhovět vaši žádosti dokud neuzavřete dostatečný počet pozic pro umožnění vašeho výběru. Berte prosím na vědomí: V souladu s mezinárodními regulacemi proti praní špinavých peněz může 3angleFX převést prostředky pouze na bankovní účet nebo kreditní kartu s vašim jménem stejné, jež byly použity pro váš původní vklad. Kopie kreditní karty by měly být poskytnuty při registraci a schváleny oddělením pro dodržování pravidel platformy 3angleFX.
3angleFX si neúčtuje žádné poplatky za vklad nebo výběr. Nicméně berte prosím na vědomí, že některé banky si mohou účtovat transakční poplatky. Tyto poplatky nejsou hrazeny platformou 3angleFX.
Vyvíjíme úsilí, abychom se ujistili, že vaše prostředky jsou převáděny řádně a efektivně. Schválení běžných peněžních převodů trvá přibližně tři až šest pracovních dnů; nicméně berte prosím na vědomí, že některé specifické faktory mohou ovlivnit rychlost jakou jsou prostředky připsány/odepsány. Tyto faktory zahrnují, ale nejsou omezeny na specifickou službu používanou pro převod/vyžádání prostředků. Schválené výběry bankovními převody jsou přeposlány naší bance ve dne jejich schválení a jsou z banky většinou odeslány téhož dne. Bankovní převody se většinou pohybují mezi několika bankami v několika zemích, což může trvat déle, neboť zahraniční instituce většinou vyžadují několik pracovních dnů pro celosvětové zasílání prostředků. Po zpracování výběru skrze bankovní převod či kreditní kartu, prosím vyčkejte až 7 dnů, než se prostředky dostanou na váš bankovní účet. Berte prosím na vědomí: V souladu s mezinárodními regulacemi proti praní špinavých peněz může 3angleFX převést prostředky pouze na bankovní účet nebo kreditní kartu s vašim jménem stejné, jež byly použity pro váš původní vklad. Kopie kreditní karty by měly být poskytnuty při registraci a schváleny oddělením pro dodržování pravidel platformy 3angleFX.
Váš Manažer účtu je připraven vám pomoci s jakýmikoli vašimi otázkami. Pro rychlou odpověď můžete kontaktovat vašeho Manažera účtu skrze email nebo telefon. Pokud nebude váš Manažer účtu k dispozici, bude náš vysoce kvalifikovaný tým podpory dostupný pro zodpovězený vašich otázek. Buďte ubezpečeni, že je u nás vždy člen našeho personálu k dispozici pro vyhovění vašim potřebám. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat.
Společnost uchovává peníze klientů v Astrobank (Cyprus) Ltd, ověřené bankovní instituci licencované Kyperskou centrální bankou.

Dotazy ohledně obchodování

3angleFX nabízí 3 obchodní platformy:
 • MetaTrader 5 pro PC
 • Sirix Webtrader
 • Sirix Mobile Trader
Pro více informací o obchodních platformách prosím navštivte stránku Obchodní platformy..
Doporučené systémové požadavky pro používání obchodní platformy 3angleFX: čtyřjádrový procesor, 8GB RAM, aktuální verze internetového prohlížeče (Chrome, Edge, Safari, Firefox).
Maržový call je proveden na 100 % maržové úrovně. Pokud dosáhnete maržového callu, bude vám doporučeno uzavřít některé z vašich otevřených pozic nebo provést vklad pro posílení vašich aktuálních otevřených pozic. Stop out je proveden na 50 % maržové úrovně. Pokud úroveň vaší marže klesne na 50 %, začnou se vaše pozice uzavírat automaticky.
Trailing Stop je stop loss pokyn, který se automaticky přizpůsobuje tržní míře pohybu ve směru vaší otevřené pozice. Cena Trailing Stop se doslova „vleče“ za rostoucími cenami, což vám dává možnost dosáhnout vyšších profitů, a zároveň zajišťuje, že pokud ceny náhle klesnou, jste stále chráněni automatickým pokynem Stop-Loss. Důležitá poznámka pro platformu MetaTrader 5: Jelikož pokyn Trailing Stop funguje na straně klientského terminálu na rozdíl od pokynů Stop Loss a Take Profit, které fungují na straně serveru, nebude tento pokyn fungovat, pokud je klientský terminál uzavřen. Pokud je klientský terminál uzavřen, může být spuštěn pouze pokyn Stop Loss, který byl umístěn pokynem Trailing Stop předtím, než byl terminál uzavřen.
Ano. Po přihlášení do obchodní platformy 3angleFX si můžete přizpůsobit rozvržení platformy vzhledem k vašim osobním preferencím. To vám umožní uspořádat okna, přidat grafy a vytvořit nové pracovní plochy.
Stručně řečeno je trh směny cizích měn, někdy také označován jako „Forex“ nebo „FX“ trh, největším a nejvíce likvidním finančním trhem na světě s denním obratem přibližně 4 biliony amerických dolarů. Forexové obchodování znamená koupě a prodej měny jedné země oproti méně druhé. Pro více informací ohledně Forexového trhu se prosím obraťte na stránku Vzdělávání.
Spread znamená rozdíl mezi prodejní cenou (bid price/selling price) a nákupní cenou (ask price/buying price). Příklad: Pokud je nabídka na pár EUR/USD 1.2910 a proti 1.2913, pak je spread 3 pipy.
Pip je zkratka pro Price Interest Point (Sledovaný bod ceny). Ten reprezentuje nejmenší měřící jednotku pro forexové měny.
Pokyny Stop Loss jsou používány ke snížení rizika uzavíráním prodělávajícího obchodu, jakmile trh překročí spouštěcí hodnotu přednastavenou traderem. Platforma 3angleFX vyvine maximální snahu provést váš obchod při vámi vyžádané ceně. Nicméně jelikož tento pokyn při jeho aktivaci uzavře váš obchod v té nejlepší dostupné ceně, je pokyn Stop Loss vystaven gapovému trhu. Proto nemůže kvůli absolutní transparentnosti platforma 3angleFX pokyn Stop Loss garantovat.
Forexový trh je otevřen pro obchodování 24 hodin denně, pět dní v týdnu. Trh se otevírá v neděli večer v 22:00 GMT při otevření asijských trhů a uzavírá v pátek večer při uzavření newyorských trhů.
K rolloveru dojde, když je úrok placen nebo stržen z otevřených pozic. Obchodování měn vždy zahrnuje dvě různé měny s jejími vlastními individuálními úrokovými sazbami. Pokud si koupíte měnu, která má vyšší úrokovou sazbu než prodaná měna, bude vám vyplacen úrok. Pokud si ovšem zakoupíte měnu s nižší úrokovou sazbou než prodaná měna, budete platit úrok, přičemž příslušná suma bude odepsána z vašeho účtu. Rollover se vztahuje pouze na obchody, které zůstávají otevřené do následujícího obchodního dne (obchody overnight).